YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

DUYURULAR

45. KURULUŞ YILINDAYIZ, GURURLUYUZ…

GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİMİZİN 2020 GENEL KURULLARI

                 
Adana Şubemizin Yeni Yönetim/Denetim Kurulu üyeleri toplu halde.
 
ŞUBELERİMİZİN 2020 GENEL KURULLARI TAMAMLANDI:
 
3 Yılda bir yapılması gereken Şubelerimizin Genel Kurulları,  2020 Şubat ayında tamamlanmıştır. Dernek Genel Merkezimizin
2020 yılı Mayıs ayında yapılması gereken 2017,2018,2019 yılları Genel Kurulu, Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelemeli olarak, 2020 yılı faaliyetleri ve Genel Kurul tarihine kadar olan 2021 yılı faaliyetlerini de kapsamak suretiyle,16/10/2021 tarihinde yapılabildiğinden, bir sonraki Şubelerimiz Genel Kurulları 2024 yılı Şubat ayında yapılacaktır.
 
 
  1. 01/02/2020 tarihinde Güney Bölge(Adana) Şubemizin Genel Kurulu gerçekleşmiştir.Genel Kurulda Yönetime seçilen üyelerimizin 04/02/2020 tarihinde yaptıkları toplantı sonucu görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
 
Yönetim Kurulu Asil:                                                        Yönetim Kurulu Yedek:              
Ali Alphan       ,            Başkan,                                       Levent Erenkul,
Mümtaz Akbulut   ,      Sekreter,                                      Selçuk Yüngeviş,
Neşet Savaş Köksal,   Sayman,                                      Deniz Yardımcı,
Orhan Tezcan,             Üye,                                             Mustafa Kaya,
Ayşe Demirdağ,           Üye.                                             Gül Ağırdil.
 
Denetim Kurulu Asil  :                                                     Denetim Kurulu Yedek :
Sami Fergökçe ,                                                              Kubilay Timur,
Metin Ünal,                                                                      Faika Ayşen Acar,
Bülent Yel,                                                                       Serdar Zaimoğlu.                                               
 
 
  1. İzmir Şubemizin Genel Kurulu 15/02/2020 tarihinde yapılmış ve yeni dönem Yönetim/Denetim Kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 
Yönetim Kurulu Asil:                                                        Yönetim Kurulu Yedek:              
 
Ercüment Özlü,    Başkan,                                               Ayşegül Aksoy,                                          
İlyas Bayram,       Sekreter,                                             Hüseyin Tamtürk,
Bahar Yeşilbağlı,      Üye,                                                Makbule Gürsel Gürsoy,
Üzeyir Kararkaş,       Üye                                                 Ekrem Yurteri,
Gülnur Türen,            Üye                                                A.Fettah Arıbaşak.
 
 
Denetim Kurulu Asil  :                                                   Denetim Kurulu Yedek:
 
Mehmet Naci Ayan,   Bşk.                                             Mehmet Ömer,
Bekir Yağcıoğlu,                                                             Atilla Ersoy,
Ayşe Kınık,                                                                     Aziz Gürsoy.                                                                                    
 
 
  1. Bursa Şubemizin Genel Kurulu 22/02/2020 tarihinde yapılmış ve yeni dönem Yönetim/Denetim Kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 
Yönetim Kurulu Asil:                                                        Yönetim Kurulu Yedek:              
 
Cezmi Ataş,           Başkan,                                            Fikret Bakırcı,                                          
Osman Ergün,       Sekreter,                                          Selim Argın,
Ömer Caymazı,     Sayman,                                           Selma Atik,
Kevser Tan,           Üye                                                   Nurettin Özseyhan,
Yıldız Tuğsuz,        Üye                                                  Tevfik Teoman.
 
 
Denetim Kurulu Asil  :                                                     Denetim Kurulu Yedek:
 
Ahmet Benli,    Bşk.                                                       Refik Vatansever,
İ.Necat Akyürek,                                                            Şaziye Öztürk,
Hatice Şükran Doğar,                                                    Seniha Öztürk.                                                                                   
 
 
  1. Kadıköy Şubemizin Genel Kurulu 24/02/2020 tarihinde yapılmış ve yeni dönem   
Yönetim/Denetim Kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 
Yönetim Kurulu Asil:                                                        Yönetim Kurulu Yedek:              
 
Tolon Şimşek,                Başkan,                                  Emine  Fikret Bakırcı,                                          
Hacer Selma Zeytinci,   Sekreter,                                Gürnisa A.Bartın,
Berrin Kösedağı,            Üye,                                       Bora ulaş,
Şennur Şentürk,             Üye                                       Durdu Tezel Aykın,
Gülseren Böyüktaş,        Üye                                      Sevinç Trenova.
 
 
Denetim Kurulu Asil  :                                                     Denetim Kurulu Yedek:
 
İbrahim C.Güleser,    Bşk.                                             Musa Erdemir,
Ahmet Emin Zehir,                                                        İlknur Sevinç Ütebay,
Necdet Özeren,                                                             Filiz Bektaş.                                                                                  
 
  1.  Ankara Şubemizin Genel Kurulu 29/02/2020 tarihinde yapılmış ve yeni dönem Yönetim/Denetim Kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 
Yönetim Kurulu Asil:                                                        Yönetim Kurulu Yedek:              
 
Ethem Ballı,                   Başkan,                                 Ahmet Yalçın,                                          
Mehmet Yayla,              Sayman,                                Neslihan Özdenal,
Nurcan Yılmaz,             Sekreter,                                Emine Yalçın,
Işık Demet Tunçel,        Üye                                       Fethi Olgun,
Salih Rüştü Torun,        Üye                                       Adil Özdemir.
 
 
Denetim Kurulu Asil  :                                                     Denetim Kurulu Yedek:
 
Hasan Erdal Çancı,    Bşk.                                            Metin Gürün,
Hüseyin Hilmi Kandemir,                                               Şükrü Erol,                                                                 
Atıf Yıldız,                                                                     Mustafa Şendoğan.                                                                                  
 
 
     
Yeni 3 yıllık dönem için seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizi çaba ve emekleri dolayısiyle   tebrik ediyor ve başarılı çalışmalar diliyoruz.
 
Şubelerimizin Genel Kurullarının tamamlanmasından iki ay sonra Mayıs/2020 ayı içinde yapılması gereken Genel Merkez Genel Kurulumuz ise Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, İç İşleri Bakanlığı talimatları ve takiben 7244 sayılı Kanun ile 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
24/07/2020 tarihinde ise T.C.İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce aşağıdaki basın açıklaması yayınlanarak, Dernek Genel Kurullarının yapılma süreleri yeniden 31/10/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
 
"BASIN AÇIKLAMASI
 
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda;

Dernek beyanname ve bildirimlerinin 31.10.2020 tarihine kadar bildirilmesi,

Şubesi bulunmayan dernekler ile dernek şubelerince yapılması gereken genel kurul toplantılarının 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması,

Şubesi bulunan derneklerin ise şube genel kurul toplantılarının tamamlanmasından sonra 5253 sayılı Dernekler Kanunun 7 nci ve Dernekler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre dernek tüzüğündeki genel kurul toplantı usullerini içeren hükümler çerçevesinde yönetim kurulunun alacağı geri bırakma kararı ile belirlenen süre içinde yapılması gerekmektedir."
 
T.C.İç İşleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 02/10/2020 tarih, 16230 sayılı Koronavirüs Ek Tedbirleri başlıklı  yazıları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının etkinliklerinin 01/12/2020 tarihine kadar ertelenmesi bildirilmiştir.
 
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden Duyuru ;
 
26.11.2020
                          GENEL KURULLARIN ,BEYANNAME VE  BİLDİRİMLERİN ERTELENMESİ              
                                
            İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 25.11.2020 tarihli ve 7546 sayılı yazısında özetle; "7244 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uyarınca; Derneklerin 2019 yılı Beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 7244 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı" bildirilmiştir.
 
Buna göre Derneğimizin 2017-2019 Faaliyetlerine dair 2020 yılında yapılması gereken Genel Merkez Genel Kurulu, 28/02/2021 tarihine kadar olan ertelemenin sona ermesini takiben, yetkili makamların kararları ve Tüzüğümüzde belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.  
 
Tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız. 27/11/2020.
 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri
Sosyal Yardımlaşma Derneği
Genel Yönetim Kurulu
 
 
 
Derneğimizin 2020 yılı Mayıs ayında yapılması gereken 2017, 2018, 2019 yılları faaliyetlerine ait 19. Olağan Genel Kurulu, Corona Virüs salgını tedbirleri sebebiyle ertelendiğinden, sona eren 2020 yılı faaliyetleri de eklenerek, 30/03/2021 tarihinde yapılan 1.toplantıda çoğunluk sağlanamadığından ve 7244 sayılı Kanun gereğince, Genel Kurulun yapılmakta olduğu 16/10/2021 tarihine kadar olan faaliyetleri de kapsar şekilde 2.toplantı olarak 16/10/2021 Cumartesi  günü saat 12,00 da ilan edilen gündemle,  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Levent, İstanbul, Levent Plaza D Blok Konferans  Salonunda yapılmıştır.
 
Toplantıya 202 üyemiz katılmış,  sırasıyla gündem maddeleri görüşülüp, gerekli değerlendirmeler yapılmış ve üye aidatları aylık TL.12.- olarak belirlenmiştir. Yeni dönem için Yönetime iki ayrı aday listesi şeklinde talep olduğu belirlenmiş, gizli oyla yapılan seçimler sonucu, 2024 yılında yapılacak bir sonraki Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki liste konusu adaylar seçilmişlerdir.
 
       YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER                YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
 
       1)     ALİ BAHADIR MİNİBAŞ                         1) AYŞİM TÜREGÜN
       2)     CENGİZ GÜNDEŞ                                  2) MUSTAFA ONAT
       3)     EMEL ERTUGAN                                   3) NEFİYE YEŞİM ATABEY
       4)     GÜRNİSA A.BARTIN                              4) SELMA KASAP
       5)     HÜSEYİN KAYA                                      5) TURGUT GÖZÖREN
       6)     HÜSEYİN TALİ
       7)     İLKNUR ÖZEL
       8)     MEHMET BOZOĞLU
       9)     NEDİM TEZOĞLU
     10)     NECATİ GÜNDAY
     11)     NUR UĞUR
   
            DENETİM KURULU ASİL ÜYELER            DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
 
       1)     BİRSEN ŞENER                                   1) AZİZ DUR
       2)     HALİL TAŞDELEN                                2)  KEMALETTİN İMAMOĞLU
       3)     MEHMET BOL                                      3)  MUSTAFA EKREM ORAL
 
Yönetim Kurulu asil üyelerinin 20/10/2021 tarihinde yaptıkları toplantıda görev dağılımı yapılmış; Genel Başkanlığa Ali Bahadır Minibaş, Başkan yardımcılığına Emel Ertuğan, Genel Sekreterliğe Hüseyin Tali ve Genel Saymanlığa Mehmet Bozoğlu’nun getirilmesi kararlaştırılmıştır.
 
Üyelerimize duyurulur.
 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri
Sosyal Yardımlaşma Derneği
Genel Merkezi
21.10.2021
Diğer Duyuru Başlıkları
DOLANDIRICILIK TEŞEBBÜSÜ DUYURUSU 19.10.2021 DERNEK GENEL MERKEZ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ADAY LİSTESİ 13.10.2021 GENEL KURUL İLANI 1.10.2021 21.09.2021 19 NOLU Y.K TOPLANTI KARARLARI 21.09.2021 27.08.2021 tarih 18 nolu Y.K.Toplantı Kararları 27.08.2021 Acı kaybımız 15.07.2021 SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI HK. 7.07.2021 ACI KAYBIMIZ 17.06.2021 16.05.2021 Tarihli İçişleri Bakanlığı Normalleşme Tebliği 16.05.2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMASI 29.04.2021 BAYRAM İKRAMİYESİ ALAMAYAN BANKA EMEKLİLERİ BASIN BÜLTENİ DUYURUSU 26.04.2021 GENEL KURUL 2.TOPLANTISI ERTELEME DUYURUSU 21.04.2021 #Bayramikramiyemiziistiyoruz 18.04.2021 GENEL KURUL İLANI 15.03.2021 BAYRAM İKRAMİYESİ İSTİNAF BAŞVURULARI HK. 13.03.2021 Şube Yönetimlerimizin, Çalışmalarını düzenleyen 1 Nolu Genelge 28.01.2021 Ocak 2021 Emekli Aylıkları Zammı 5.01.2021 EMEKLİLERİMİZE UYGULANACAK BANKA GİDERLERİ MUAFİYETLERİ SİRKÜLERİ 4.12.2020 FAALİYETLERİMİZİN GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DURDURULMASI HK. 4.12.2020 YKB Emekli Sandığı Vakfının 30.11.2020 tarihli duyurusu 2.12.2020 YKB PAR.BİR'DEN DESTEK KREDİSİ 25.11.2020 Koronavirüs Salgını nedeniyle açıklanan yeni tedbirler 18.11.2020 2020 yılı 17.Yönetim Kurulu Toplantımız 6.11.2020 EMEKLİ SANDIĞI VAKFIMIZDAN GRİP AŞISI HAKKINDA DUYURU 5.11.2020 30 EKİM 2020 İZMİR DEPREMİ 1.11.2020 BAYRAM İKRAMİYESİNDE SON DURUM 9.10.2020 6.10.2020 Tarihli Bayram İkramiyesi için açılan dava sonucu 6.10.2020 EMEKLİ VAKFIMIZIN 14.7.2020 TARİHLİ DUYURUSU 14.07.2020 ÜYELERİMİZE, EMEKLİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU 28.06.2020 SAĞLIK SERVİSİ ÇALIŞMASI HAKKINDA 3.06.2020 SOSYAL MEDYA MESAJLARI HK 29.05.2020 VAKIF SENEDİ 27.ve 60.Madde değişimi Hk 28.05.2020 2020 YKB EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ HK. 7.05.2020 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Şubelerimiz kapalı 18.03.2020 Corona Virüs 14.03.2020 ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMLERİ 3.02.2020 29.11.2019 25.yıl plaket töreni 29.11.2019 Yönetim Kurulu Olağan Toplantı Kararları 3.10.2019 KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ANLAŞMASI 25.09.2019 BANKAMIZIN 75.YILI DERNEĞİMİZİN 44.YILI KUTLU OLSUN 6.09.2019 Adana İlimiz Yeni Anlaşmalı Sağlık Kurumları 8.08.2019 SAĞLIK İŞLERİ HK.VAKIF DUYURUSU: 26.07.2019 ANTALYA TEMSİLCİLİĞİMİZ AÇILDI. 7.03.2019 25/12/2018 Sosyal Medya Duyurusu 25.12.2018 Vakıf Mensuplarının SGK’ya devri 22.12.2018 2000 Yılı sonrası Emeklilerinin Maaş İntibakı umudu kalmadı... 22.12.2018 YKB Acıbadem Huzurevi Yeniyıl ziyareti 19.12.2018 Dernek üyeliğinde 25.yılını dolduran 9 arkadaşımıza plaketleri takdim edildi. 29.11.2018 Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi başvuru 22.10.2018 BAYRAM İKRAMİYELERİ 8.10.2018 Bayram ikramiyesi ödemesi hakkında duyurumuz 19.08.2018 Genel Sekreterimiz Arif Nazlıoğlu nu kaybettik 6.06.2018 ÜYELERİMİZLE 2018 SOHBET BULUŞMASI 6.02.2018 26 TEMMUZ 2017 EMEKLİLER PİKNİĞİ 27.07.2017 ACI KAYBIMIZ 29.04.2017 KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA KOÇ VEFATININ 1.YILINDA ANILDI 21.01.2017 GÜN İSİMLERİNİN ANLAMLARI 9.01.2017 KURUCU ÜYEMİZ ŞÜKRAN AKYEL'İ KAYBETTİK 29.12.2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM 27.12.2016 DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU KİTABI 15.12.2015 İstanbul’da Bir Maris Akşamı 27.11.2015 Yapı Kredi Bankası Emeklileri Anlaşmalı Sağlık Kurumları 6.11.2015 KOÇ AİLEM KARTI’nı tüm emekliler kullanabilecek 11.09.2015 Değerli Yapı Kredili arkadaşlarım; Değerli Emeklilerimiz; 9.09.2015 Genel sağlık sigortası açısından bakmakla yükümlü olunan kişiler 15.05.2015 Tüketicinin korunması hakkındaki 6502 sayılı kanun uygulaması 10.05.2015 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Derneği'nin Acı Günü 1.05.2015

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve etkinliklerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

Genel Merkez Telefon 0212 272 89 89 - 0212 216 82 05
Genel Merkez Adres Büyükdere Caddesi No. 24 Hukukçular Sitesi Kat 3 Daire 35 Mecidiyeköy / İstanbul
Derneğimizden Bilgi Alabilirsiniz info@ykbemeklileridernegi.org
© Her Hakkı Saklıdır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği