YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

HAKKIMIZDA

48.KURULUŞ YILINDAYIZ, GURURLUYUZ…

DERNEK TARİHÇESİ

Kuruluş ve Tarihçemiz
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği, Tüzüğümüzde isimleri yazılı 11 kişilik Kurucu üyelerimiz tarafından 09/09/1975 tarihinde Ankara'da kurulmuş; 06/01/1976 tarihinde alınan kararla Dernek Merkezi İstanbul'a taşınmıştır. İstanbul'da sadece yasal adres olarak Pendik, sonrasında Karaköy/Rıhtım ve Şişli'de faaliyet sürdürdükten sonra 1991 yılından itibaren  Dernek Genel Merkezimiz Mecidiyeköy adresindeki kendi mülkünde çalışmalarına devam etmektedir.
 
Yapı ve Kredi Bankası kurucusu Kazım Taşkent'in, TL.150.000.- Nominal değerdeki Banka Hisse Senetlerini  04/03/1983 tarihinde  Derneğimize Hibe etmiş olması Derneğimiz tarihinde çok kıymetli ve önemli bir yere sahiptir.
 
Derneğimizin ilk Şubesi 07/12/1985 tarihinde Ankara'da açılmış, daha sonra 09/01/1987 tarihinde İzmir, 20/06/2003 tarihinde Güney Bölge (Adana), 22/11/2006 tarihinde Kadıköy, 22/02/2011 tarihinde Bursa Şubemiz açılmıştır. Kadıköy Lokalimiz 31/03/2008 tarihinde hizmete girmiş, 01/02/2019 tarihinden itibaren de Antalya Temsilciliğimiz faaliyete başlamıştır.  
 
Derneğimizde bugün bir kısmı merhum olan değerli Başkan ve Genel Sekreterlerimiz;
 
Dernek Başkanlarımız
 
09/09/1975-26/12/1979 M.Semih Kalenderoğlu

26/12/1979-26/12/1981 Sadrettin Öktem 

26/12/1981-18/05/1987 M.Semih Kalenderoğlu

18.05.1987- 06.06.1995 Aysel Topuzlu

06.06.1995-31.05.2001 ArtemisÇil

06/06/2001-28/5/2011 Erkan Kerimoğlu

01/06/2011-01/01/2013 Erol Yaman

14/05/2013 Engin Baysal
 
17/05/2014 Ali Bahadır Minibaş
 
09/05/2017-           Ali Bahadır Minibaş
 
 
Genel Sekreterlerimiz
 
09.09.1975-19.01.1978 Orhan Topçuoğlu

09.01.1978-26.12.1979 Tahir Dökmecibaşı

26.12.1979-26.12.1981 Cevdet Özaltın

26.12.1981-06.06.1995 G.Bekir Arda

06.06.1995-31.05.1999 Selma Ergenç

31.05.1999-28.05.2001 Güner Göğebakan

06/06/2001-31/05/2008 Safvet Merey

31/05/2008 - 06/06/2018 Arif Nazlıoğlu
 
 11/06/2018 -           Kemal Bozkurt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.ykbemeklileridernegi.org/veriler/dernek_tarihce/B_Arda_grup.jpg
 
Bekir Arda , Ali Uzel (Byg.Md), Kazım Taşkent, Semih Kalenderoğlu
 
http://www.ykbemeklileridernegi.org/veriler/dernek_tarihce/Picture-3.gif

Bağlarbaşı Korusunda 13/6/2003  Emekliler Pikniğine  
Yeni Yöneticilerimiz ile eski yöneticilerimiz birlikte katıldılar.
Ön sıra;Tolon Şimşek, Nazan Besen, Artemiz Çil, Aysel Topuzlu
Erkan Kerimoğlu, Bekir Arda, Erol Yaman.
Arka sıra; Arif Nazlıoğlu ve Safvet Merey
http://www.ykbemeklileridernegi.org/veriler/dernek_tarihce/Otopcuoglu1.gif

Derneğimizin ilk Genel Sekreteri Sn. Orhan Topçuoğlu, 14/4/2008 günü Kadıköy Şubemize Geldi ve Lokalin üyelerin hizmetine açılmasına memnuniyetini belirtti.
Resim sırası: Dernek Başkanı Erkan Kerimoğlu, Sn. Orhan Topçuoğlu, Arif Nazlıoğlu ve Erol Yaman.
 
http://www.ykbemeklileridernegi.org/veriler/dernek_tarihce/16genel_kurul.jpg
http://www.ykbemeklileridernegi.org/veriler/dernek_tarihce/yeniyonetim.gif
2005 ile  2008 yılları arasında Dernek Yönetiminde Görev alan arkadaşlarımızdan bazıları  Toplantı sonrası, Ön Sıra:
Erol Yaman,Birsen Şener, Sadrettin Sıkça, Nazan Besen,Selami Araç Arka Sıra:Nüvit Çamlıbel, Halil Keçeci, Arif Nazlıoğlu, Safvet Merey,Tolon Şimşek
 
 
Dernek Amaçlarını Gerçekleştirmek için:
Üyelerinin haklarını savunmak, yaşam koşullarının düzeltilmesine yardımcı olmak, aralarında her türlü dayanışmayı sağlamak, ihtiyaç ve istekte bulunmaları halinde, dernek olanakları dahilinde üyelerine nakdi ve aynı karşılıksız yardımda bulunmak, çalışabilecek şartlara sahip üyelerine iş bulmalarında yardımcı olmak, vefat eden üyesinin geride bıraktığı eş, çocuk, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasına, ihtiyaçlarını tespiti halinde her türlü acil yardımda bulunmak, üyelerinin vefatları halinde hak sahiplerinin istifade edecekleri Huzur ve Dinlenme evleri açmak ve bu konuda yasaların görev verdiği kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, üyelerin sosyal, kültürel , sağlık ve rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla mevcut yasalarda gösterilen lokal, kitaplık ve benzeri yerlerin oluşmasını sağlamak konularında yasaların sağladığı olanaklar içinde çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Dernek Üyeliği / Fahri Üyelik
5253 sayılı Dernekler Kanununa  uyulmak koşuluyla, Yapı ve Kredi Bankası Emekli Sandığı Vakıf Statüsüne göre kendisine emekli, malul,dul yetim ve benzeri maaş tahsis edilen T.C.vatandaşı Kişiler Derneğe yazılı başvuruları üzerine gerekli işlemleri  yaparak üye olabilirler. Her üye yazılı  bildirimle   istediği zaman üyelikten ayrılabilir. Dernek aidatlarının muntazam ödeyen ve aidat borcu bulunmayan üyeler, Genel Kurallara iştirak etmek, seçmek ve seçilmek  hakkına sahiptir.Her üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Derneğe Fahri Üye de olunabilir, fahri üyelerin oy hakkı olmadığı gibi dernek organlarında görev de alamazlar. YKB çalışanları fahri üyelik talebinde bulunarak dernek kaynaklarının  artmasına katkı sağlamak ve emeklilik sonrası asil üye olmak imkanını değerlendirmelidir. Bu girişimler Yapı Kredi ailesinin daha da bütünleşmesini sağlayacak, sosyal dayanışmayı da artıracaktır.
 
Dernek Gelirleri
5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak dernek gelirleri üye aidatları, dernekçe yapılacak faaliyetlerden sağlanan gelirler, bağışlar, yardımlardan ibarettir.
 
Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulları
Derneğimiz Mecidiyeköy, Büyükdere Cad.No:24 teki Genel Merkez, Kadıköy, Ankara, İzmir, Adana  ve Bursa Şubeleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Derneğimiz Yönetim Organları: Genel Merkez Genel Kurulu , Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Şube Yönetim ve Şube Denetim Kurulu’ndan oluşmaktadır.
2017–2019 Döneminde görev yapacak; GenelYönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Genel Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri 09/05/2017 tarihinde yapılan 18.Olağan Genel Kurul’da katılımcıların oybirliği ile seçilmişlerdir.Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri; uyumlu birliktelikleri, istikrarlı ve özverili çalışmaları ile üye sayısı, son Genel Kurul tarihinde 6436 kişiye  ulaşan bu büyük camiaya en iyi hizmeti sunmayı ilke edinmiştir.
 
Dernek Çalışmaları
Derneğimiz, kurulduğu yıldan bu yana üyelerinin katkıları ve sağlanan Bağışlar , çeşitli Organizasyonlardan elde ettiği gelirlerle, amacı doğrultusunda, ihtiyaç içinde olan üyelerine nakdi yardımlar yapmıştır.
Derneğimiz; İhtiyaç içindeki üyelerin Yüksek öğrenim gören çocuklarına Karşılıksız Eğitim Bursu vermekte, üyeleri dışında destek ihtiyacı bulunan Anadolu’nun kırsal kesimindeki insanlara da üyelerinden sağladığı 2.el giysileri ulaştırarak, yardım elini uzatmıştır.
Kısıtlı imkânlarla yapılan bu çalışmalar için geçmiş senelerde Dernek yönetimlerinde görev yapan değerli üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
 
 A-Teşkilatlanma  ve Yeni Üye Çalışmaları;
Mayıs 2001’de Yönetim Kurulu’nun yeniden teşkilinden sonra, Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı Vakfı’ndan maaş alan tüm üyelere seçim sonuçları iletilmiş, yeni üye olma formları gönderilmiştir. Bu çalışma Her dönem sürekli tekrarlanmış ve sonucunda 3189 civarında olan üye sayımız, 2011 yılı Aralık ayında tüm Yapı Kredi Emeklilerine gönderdiğimiz ve yılda bir olarak sadece Derneğimiz Üyelerine gönderimi tekrarlanacak olan Dernek Bülteninin de etkisi ve emeklilerimizin ilgi ve desteği ile 2012 Mart ayı itibariyle 6000 üyeye, 2012 Ekim ayı itibariyle de 6150 üyeye varmıştır.09/05/2017 tarihinde yapılan Genel Kurul tarihimizde ise üye sayımız 6436 kişiye ulaşmıştır. Ankara, Adana, Kadıköy, İzmir ve yeni kurulan Bursa şubelerimiz ile Genel Merkez Yönetimleri, henüz derneğimize üye olmayan emeklilerimizin derneğe katılımı çalışmalarına ağırlık vermiştir. Üye sayısının artması ile derneğin daha da güçleneceği ve etkinliğinin artacağına inanıyoruz.
 
 B-Yardım ve Burslar; 
YKB Emekliler Derneği Yardım Yönetmeliği hazırlanarak Genel Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe konmuş, yardım koşul ve kriterleri belirlenmiştir. Buradaki amacımız üyeler arasında eşitlik ilkesini sağlamak ve şahsi görüşler yerine objektif, kurumsal doğruları ön plana çıkarmaktır. Eğitim döneminin başlamasıyla, eğitim yardımlarındaki artan talepler, kısıtlı dernek bütçesi ile yılda bir kez ve çok küçük miktarlarda yardım yapılmasına olanak sağladığından eğitim yardımlarını bir esasa bağlamak üzere “Karşılıksız Eğitim Yardımı Yönetmeliği” hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. çalışanları arasından gönüllü bağışçılara ulaşmak için İnsan Kaynakları Yönetimi ile görüşmeler yapılmış, kısmi bağışlar sağlanmakla beraber istenen bağışçı sayısına ulaşılamamıştır. Banka teşkilatımız bu konularda bizlere yardımcı olmakta ve Burslara Kaynak yaratmak için 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017 Öğretim yıllarında Derneğimize önemli miktarlarda Bağış yapmış bulunmaktadır. Para Biriktirme ve Yardım Derneğinden de aynı dönemlerde önemli miktarda destek alınmıştır. Bu desteklerle sağlanan fonlar, daha fazla üye çocuğuna yardım ve karşılıksız eğitim yardımı bursu verilebilmesine olanak sağlamıştır.
 
C-Turizm ve Kültür  Turları;
Amacımız üyelerimiz arasında sosyal yardımlaşmayı sağlamak, boş zamanlarını hoş zamanlara çevirmek ve verimli kılmaktır. Bunun dışında hoş zamanlar yaratmak için, Kültür ve alternatif gezi programları, kaplıcalara, ayrıcalıklı ve ucuz tur organizasyonu yaparak YKB Emekli Derneği olarak, daha iyi ve farklı bir dünya yaratabilmek için, tarihin bizi getirdiği noktada insanın gelişim ve dönüşümüne bir miktar da olsa katkıda bulunalım...
 
D-Hobi Ve Sanatsal Çalışmalar;
Kadıköy Şube Lokalinde ve Ykb tesislerinde etkinlikler düzenlemek, hobi kursları, el sanatı ve müzik kursları açarak emekli üyelerine Sanatsal faaliyetlerde bulunma imkanı yaratmak, kaybolmaya başlayan gelenek ve el sanatlarımızı yaşatmak amacındayız.
Bu çalışmalar için ve üyelerimizin birlikte vakit geçirmelerine imkan sağlamak amacıyla, 13.10.2005 tarihinde Kadıköy İskele Meydanındaki Benson iş merkezinin 5 No’lu dairesi satın alınmış , Dernek Kadıköy Şubesi olarak 25/11/2006 tarihinde, Lokal olarak da 16/04/2008 tarihinde Üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.
Çalışmalarımızı üyelerimize duyurmak için 09/9/2006 da Web Sitemiz kurulmuş ve ykbemeklileridernegi.org, adı altında yayın hayatınısürdürmektedir. Dernek Faaliyetleri ve duyurularımız sitemizde yayınlanmakta, açılan yazışma bölümü ile de dilek ve temenniler alınarak üyenin aktif katılımı sağlanmaktadır.
Küresel olumsuzlukların yaşandığı bu yıllarda her zamankinden daha çok birlik ve dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Dernek amaçlarının yerine getirilmesi için Tüm Yapı Kredi emeklilerinin, Derneğimize üye olmalarını ve İhtiyaç içindeki üye arkadaşlarına destek sağlamalarını bekliyoruz. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. çalışanlarının da Derneğimize destek vermesini, gönüllü bağışçı olmalarını ve bu günlerin yarınlarının da olduğu unutulmadan, yardıma ihtiyacı bulunan emeklilerimize destek olacağınız inancıyla, fahri üye olarak oluşturacağınız fonlarla katılımınızı bekliyoruz.
 

“Sosyal hizmetlerde göz önünde tutulacak, üç mevzuu vardır. Bunlardan birincisi gönül, ikincisi akıl ve üçüncüsü de imkandır.

Gönül ana gönlüakıl baba aklıimkan ise elde edilmiş bulunan gelir ve kazançlardır.
 
Özetlersek baba aklı, ana şefkati ile ne yapacaksak her zaman yapmalıyız. Ve bir defa alışılmış şeyden vazgeçmemeliyiz” (Kazım Taşkent.1967).
 
 
 
 
 
 
 

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve etkinliklerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

Genel Merkez Telefon 0212 272 89 89 - 0212 216 82 05
Genel Merkez Adres Büyükdere Caddesi No. 24 Hukukçular Sitesi Kat 3 Daire 35 Mecidiyeköy / İstanbul
Derneğimizden Bilgi Alabilirsiniz info@ykbemeklileridernegi.org
© Her Hakkı Saklıdır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği