KÖŞE YAZILARI

48.KURULUŞ YILINDAYIZ, GURURLUYUZ…

EMEKLİ SANDIĞI VAKFIMIZ

Vakfımız; Banka tarafından 1954 yılında Türk Medeni Kanunu Hükümlerine  göre ‘’Tesis’’ olarak kurulmuş, 1965 yılında yürürlüğe giren mülga 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 inci maddesi çerçevesinde de sosyal güvenlik kurumu niteliği kazanmıştır. 

1967 yılında Türk Medeni Kanununda yapılan değişiklikler sonucunda Tesislerin Vakıfa dönüştürülmesi paralelinde, Sandığımızın da statüsü yeni duruma uyarlanarak, ''1970 yılında bugünkü statü ve unvanıyla Vakıf olarak'' tescil edilmiştir.

Vakfımızın; Ağustos/2019  İtibariyle Bankamızda çalışmakta olan aktif sigortalı sayısı 17766 kişidir. Diğer taraftan; ilk emekli aylığını 1 Ağustos 1961 Yılında bağlayan Vakfımızın,  yine Ağustos/2019 itibariyle; yaşlılık, malullük ve iş kazası-meslek hastalıkları sigortalarından aylık alan  emekli sayısı  13910 kişi, 2439 dosyadan ölüm sigortası aylığı alan hak sahibi sayısı da  2898 kişi olmak üzere, aylık ödenen  mensubumuz toplamı 14369 kişiye ulaşmış bulunmaktadır. Keza  bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile birlikte yaklaşık  30.000 mensubumuz da Vakfımız sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

Vakfın ; gelir kaynaklarından en önemlisi,  aktif sigortalıların ödedikleri pirimler  ve mevcut nakit kaynaklarımızdan sağlanan faiz gelirlerinden ,oluşmaktadır .Bu durumda gösteriyor ki ; Vakfının gerçek sahipleri , fiili olarak çalışanlar ve emeklilerdir. 

Vakıf yönetimi  ; Vakıf senedi hükümlerine göre , banka üst yönetimi ve çalışanlardan teşkil ediliyor. Mütevelli heyet  11asil üyeden oluşuyor, üyelerin 6 tanesi banka üst yönetiminden,5 üye ise çalışanlardan seçilmektedir.  Yönetim kurulunda çoğunluk bankanın uhdesinde olduğundan dolayı Vakıf banka tarafından yönetilmektedir.
 Biz emeklilerin yönetimde yasal olarak yönetim  hakkı  yoktur. Hakkaniyet olarak bakıldığında  emeklilerin yönetimde temsil edilmesi bir gerekliliktir. Vakıf yönetiminde emeklilerin temsil edilmesi için Vakıf senedinin ilgili hükmünün değişmesi gerekmektedir.
.Emekli Derneği yöneticileri olarak bizler her mecrada bunu savunuyoruz. Ancak bu hakkı elde etmemiz pek kolay gözükmüyor. Banka yönetimine haklılığımızı ısrarla anlatmalıyız. Bu uzlaşı sağlanırsa,  Vakıf mütevelli heyeti daha gerçekçi  ve adil oluşmuş olacaktır.

Son günlerde sosyal medyada Vakfımıza, bilinçsizce saldırılar yapıldığını  görmekteyiz. Eleştiriler yapıcı ve sorun çözücü olmalıdır.
Vakıf yönetiminden  isteklerimiz yok mu, tabi ki var. Hakkımız olan bayram ikramiyelerinin  ödenmesi,sağlık hizmetlerin daha yaygın ve  daha iyi şartlarda sunuluyor olmasıdır.

Değerli emekli arkadaşlarımız; Vakfımız bizler ve aktif çalışan arkadaşlarımız için çok önemli bir kurumdur. Haklı eleştirilerimiz bir tarafa ,Vakfımıza birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmalıyız.

Yapı Kredi Bankası A.Ş.Emeklileri
Sosyal Yardımlaşma Derneği
Genel Yönetim Kurulu


9.06.2020

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve etkinliklerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

Genel Merkez Telefon 0212 272 89 89 - 0212 216 82 05
Genel Merkez Adres Büyükdere Caddesi No. 24 Hukukçular Sitesi Kat 3 Daire 35 Mecidiyeköy / İstanbul
Derneğimizden Bilgi Alabilirsiniz info@ykbemeklileridernegi.org
© Her Hakkı Saklıdır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği