YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

HAKKIMIZDA

48.KURULUŞ YILINDAYIZ, GURURLUYUZ…

2022 YILI BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

        2022 yılı          
AKTİF                (Şubelerin Bilanço Rakamları Dahil) Toplam        
  4.1. DÖNEN VARLIKLAR          
  4.1.1. Hazır Değerler          
  4.1.1.1. Kasa 2.255,96        
  4.1.1.2. Banka 6.529.491,53        
  4.1.1.3. Alınan Çekler          
  4.1.1.4. Verilen Çekler ve Öd.Emirleri (-)          
  4.1.1.5. Diğer          
4.1.2. Menkul Kıymetler
299.718,12
 
       
4.1.3. Diğer Alacaklar          
  4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar          
  4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar          
  4.1.3.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar 233.764,82        
  4.1.3.4. Kamu Kur.ve Kurlş.lardan alacak            
  4.1.3.5. Senetli Dernek Alacakları          
  4.1.3.6. Diğer Dernek Alacakları          
4.1.4. Stoklar          
  4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları          
  4.1.4.2. Diğer Stoklar          
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri          
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakk.          
  4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar       460,20        
                                                       Dönen Varlıklar Toplamı 7.065.690,63        
4.2. DURAN VARLIKLAR          
  4.2.1. Diğer Alacaklar          
  4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar          
  4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar          
  4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar          
  4.2.1.4. Kamu Kur.ve Kurlş.lardan alacak          
  4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları          
  4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları          
4.2.2. Mali Duran Varlıklar          
  4.2.2.1. İştirakler          
  4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar=Lokal 77.058,28        
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar          
  4.2.3.1. Arazi ve Arsalar          
  4.2.3.2. Binalar 2.467.319,93        
  4.2.3.3. Taşıtlar          
  4.2.3.4. Demirbaşlar 46.989,30        
  4.2.3.5. Diğer          
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar          
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar          
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakk.          
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar          
                                                          Duran Varlıklar Toplamı 2.591.367,51        
                                                          Aktif (Varlıklar) Toplamı 9.657.058,14        
                                                                                    TOPLAM 9.657.058,14        
PASİF             
  5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR            
  5.1.1. Mali Borçlar            
5.1.2. Diğer Borçlar            
  5.1.2.1 Üyelere Borçlar          
  5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar          
  5.1.2.3. Şubelere Borçlar=Kadıköy          
  5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları              
  5.1.2.5. Kamu Kur.ve Kurlş.larına Borçlar            
  5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları          
  5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları          
  5.1.3. Alınan Avanslar            
  5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri            
  5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   9.018,54        
  5.1.6. Kıdem Tazminatı Karşılıkları   88.287,22        
  5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakk.            
  5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar            
              Yabancı Kaynaklar Toplamı 97.305,76        
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR            
  5.2.1. Mali Borçlar            
5.2.2. Diğer Borçlar            
  5.2.2.1. Üyelere Borçlar          
  5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar          
  5.2.2.3. Şubelere Borçlar          
  5.2.2.4. İktisadi İşletme Borçları          
  5.2.2.5. Kamu Kur.ve Kurlş.larına Borçlar          
    5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları          
    5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları          
  5.2.3. Alınan Avanslar            
  5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları            
  5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakk.            
  5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar            
5.3. ÖZKAYNAKLAR            
  5.3.1. Ödenmiş Sermaye               0,67        
5.3.2. Sermaye Yedekleri   2.578.231,87        
5.3.3. İştiraaklerin Yeniden Değerleme Artışları            
5.3.4. Maddi Duran Varlıkların yeniden Değ.art.            
5.3.5. Geçmiş Yıllar Karları   5.696.826,33        
5.3.6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)     -53.145,58        
5.3.7. Dönem Net Karı (Zararı)    1.337.839,09        
             Öz Kaynaklar Toplamı 9.559.752,38        
          Pasif (Kaynaklar)  Toplamı 9.657.058,14        
                          TOPLAM 9.657.058,14        
                   
                   
                   TOPLAM        
        GELİR-GİDER TABLOSU 2022 Yılı        
GELİRLER [TL]             (Şubelerin Gelir-Gider Rakamları Dahil)          
  6.1. Gelir Toplamı       :  
    6.1.1. Üye Ödentileri 1.007.958     :  
    6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar       :  
    6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar :  
    6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar       :  
      6.1.4.1 1. Bağış Gelirleri 578.390,25        
      6.1.4.2 2.Yardım Toplama Gelirleri          
    6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri        27.524,3     :  
    6.1.6. Faiz Gelirleri 1.006.960,28     :  
    6.1.7. Kira Gelirleri            
    6.1.8. Diğer Gelirler 209.953,52     :  
  6.2. Gider Fazlası 76,70     :  
                      Toplam 2.830.863,05     :  
                   
GİDERLER [TL]          
  7.1. Gider Toplamı       :  
    7.1.1. Genel Giderler 880.842,25     :  
    7.1.2. Personel Giderleri  228.930,28     :  
    7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı     :  
      7.1.3.1.         :  
      7.1.3.2. Eğitim Yardımları 614.500     :  
      7.1.3.3.         :  
      7.1.3.4. Sosyal Yardımlar 81.650     :  
      7.1.3.5.     :  
      7.1.3.6.     :  
      7.1.3.7.     :  
      7.1.3.8. Hayır Yardımları       7.750 :  
      7.1.3.9.         :  
      7.1.3.10. Diğer       :  
    7.1.4. Diğer Giderler 30.794,79     :  
  7.2. Gelir Fazlası 986.395,73     :  
        Toplam 2.830.863,05     :  

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve etkinliklerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

Genel Merkez Telefon 0212 272 89 89 - 0212 216 82 05
Genel Merkez Adres Büyükdere Caddesi No. 24 Hukukçular Sitesi Kat 3 Daire 35 Mecidiyeköy / İstanbul
Derneğimizden Bilgi Alabilirsiniz info@ykbemeklileridernegi.org
© Her Hakkı Saklıdır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği