YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

HAKKIMIZDA

45. KURULUŞ YILINDAYIZ, GURURLUYUZ…

2019 YILI BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

        2019 yılı          
AKTİF                (Şubeler Rakamları Dahil) Toplam        
  4.1. DÖNEN VARLIKLAR          
  4.1.1. Hazır Değerler          
  4.1.1.1. Kasa 891,70        
  4.1.1.2. Banka 3.734.668,70        
  4.1.1.3. Alınan Çekler          
  4.1.1.4. Verilen Çekler ve Öd.Emirleri (-)          
  4.1.1.5. Diğer          
4.1.2. Menkul Kıymetler
224.105,64
 
       
4.1.3. Diğer Alacaklar          
  4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar          
  4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar          
  4.1.3.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar 2.853,86        
  4.1.3.4. Kamu Kur.ve Kurlş.lardan alacak          
  4.1.3.5. Senetli Dernek Alacakları          
  4.1.3.6. Diğer Dernek Alacakları 53.404,23        
4.1.4. Stoklar          
  4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları          
  4.1.4.2. Diğer Stoklar          
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri          
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakk.          
  4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar               
                                                       Dönen Varlıklar Toplamı 4.015.924,13        
4.2. DURAN VARLIKLAR          
  4.2.1. Diğer Alacaklar          
  4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar          
  4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar          
  4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar          
  4.2.1.4. Kamu Kur.ve Kurlş.lardan alacak          
  4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları          
  4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları          
4.2.2. Mali Duran Varlıklar          
  4.2.2.1. İştirakler          
  4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar=Lokal 77.058,00        
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar          
  4.2.3.1. Arazi ve Arsalar          
  4.2.3.2. Binalar 2.441.568,84        
  4.2.3.3. Taşıtlar          
  4.2.3.4. Demirbaşlar 62.747,01        
  4.2.3.5. Diğer          
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar          
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar          
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakk.          
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar          
                                                          Duran Varlıklar Toplamı 2.581.374,13        
                                                          Aktif (Varlıklar) Toplamı 6.597.298,26        
                                                                                    TOPLAM 6.597.298,26        
PASİF             
  5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR            
  5.1.1. Mali Borçlar            
5.1.2. Diğer Borçlar            
  5.1.2.1 Üyelere Borçlar          
  5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar          
  5.1.2.3. Şubelere Borçlar=Kadıköy          
  5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları      140,46        
  5.1.2.5. Kamu Kur.ve Kurlş.larına Borçlar            
  5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları          
  5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları          
  5.1.3. Alınan Avanslar            
  5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri            
  5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   8.554,00        
  5.1.6. Kıdem Tazminatı Karşılıkları   118.157,41        
  5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakk.            
  5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar            
              Yabancı Kaynaklar Toplamı 126.851,87        
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR            
  5.2.1. Mali Borçlar            
5.2.2. Diğer Borçlar            
  5.2.2.1. Üyelere Borçlar          
  5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar          
  5.2.2.3. Şubelere Borçlar          
  5.2.2.4. İktisadi İşletme Borçları          
  5.2.2.5. Kamu Kur.ve Kurlş.larına Borçlar          
    5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları          
    5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları          
  5.2.3. Alınan Avanslar            
  5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları            
  5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakk.            
  5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar            
5.3. ÖZKAYNAKLAR            
  5.3.1. Ödenmiş Sermaye               0,67        
5.3.2. Sermaye Yedekleri   2.466.778,22        
5.3.3. İştiraaklerin Yeniden Değerleme Artışları            
5.3.4. Maddi Duran Varlıkların yeniden Değ.art.            
5.3.5. Geçmiş Yıllar Karları   3.376.124,13        
5.3.6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)            
5.3.7. Dönem Net Karı (Zararı)    627.543,37        
             Öz Kaynaklar Toplamı 6.470.446,39        
          Pasif (Kaynaklar)  Toplamı 6.597.298,26        
                          TOPLAM 6.597.298,26        
                   
                   
                   TOPLAM        
        GELİR-GİDER TABLOSU 2019 Yılı        
GELİRLER [TL]                    (Şubeler Rakamları Dahil)          
  6.1. Gelir Toplamı       :  
    6.1.1. Üye Ödentileri 745.124,00     :  
    6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar       :  
    6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar :  
    6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar       :  
      6.1.4.1 1. Muhtelif Bağışlar 332.493,82        
      6.1.4.2 2.          
    6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri       :  
    6.1.6. Faiz Gelirleri 571.781,27     :  
    6.1.7. Kira Gelirleri            
    6.1.8. Diğer Gelirler 102.375,41     :  
  6.2. Gider Fazlası 4.116,41     :  
                      Toplam 1.755.890,91     :  
                   
GİDERLER [TL]          
  7.1. Gider Toplamı       :  
    7.1.1. Genel Giderler 485.977,86     :  
    7.1.2. Personel Giderleri  160.151,22     :  
    7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı     :  
      7.1.3.1.         :  
      7.1.3.2. Eğitim Yardımları 356.290     :  
      7.1.3.3.         :  
      7.1.3.4. Sosyal Yardımlar 72.940     :  
      7.1.3.5.     :  
      7.1.3.6.     :  
      7.1.3.7.     :  
      7.1.3.8. Hayır Yardımları    9.500,01 :  
      7.1.3.9.         :  
      7.1.3.10. Diğer       :  
    7.1.4. Diğer Giderler       :  
  7.2. Gelir Fazlası 671.031,82     :  
        Toplam 1.755.890,91     :  

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve etkinliklerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

Genel Merkez Telefon 0212 272 89 89 - 0212 216 82 05
Genel Merkez Adres Büyükdere Caddesi No. 24 Hukukçular Sitesi Kat 3 Daire 35 Mecidiyeköy / İstanbul
Derneğimizden Bilgi Alabilirsiniz info@ykbemeklileridernegi.org
© Her Hakkı Saklıdır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği