YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

HABERLER

48.KURULUŞ YILINDAYIZ, GURURLUYUZ…

SAĞLIK SERVİSLERİMİZİN YASAL FAALİYET SÜRESİ

27/05/2012 tarih, 28305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Ayakta teşhis ve tedavi Yönetmeliğinin geçici 10. maddesi ile Sandıklara ait Sağlık birimlerinin 18 ay içinde yani, 27/11/2013 tarihine kadar kapatılması, T.C. Sağlık Bakanlığınca aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştı:
 
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimlerinin faaliyeti, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren on sekiz ay sonra sona erer.

On sekiz ayın sonunda kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılır. (3) Bu madde kapsamındaki sağlık birimlerinde, on sekiz aylık süre içerisinde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyette bulunulabilir.
Söz konusu yönetmelik hükmünün, Sandıkların mensuplarının Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine kadar geçecek zaman içinde sandık iştirakçileri ile derneğimiz üyesi emeklilerimizin sağlık hizmetlerinden yararlanması hususunda sıkıntı yaratacağından bahisle, Yönetmeliğin bu maddesinin uygulanmasının, Sandık İştirakçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredileceği tarihe kadar ertelenmesi konusunda, Derneğimizce T.C.Sağlık Bakanlığına 15/06/2012 ve 26/12/2012 tarihlerinde yazılı olarak talepte bulunulmuştur.
 
Yazılarımıza cevap alınamamış olması sebebiyle de 24/04/2012 tarihinde Derneğimizce, Söz konusu Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Daha sonra T.C. Sağlık Bakanlığından aldığımız yazıda, talebimizin Yönetmelik değişikliği kapsamında dikkate alınmak üzere bekletildiği belirtilmiştir.

11/07/2013 tarih, 28704 sayılı Resmi Gazetede ise, T.C.Sağlık Bakanlığınca yayınlanan, AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Maddesi aşağıda belirtilmiştir;
 
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “on sekiz aylık süre” ibaresi “belirtilen süre” şeklinde değiştirilmiştir. “(1) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirlenen sürenin sonuna kadar faaliyet gösterir. Belirtilen süre sonunda kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılır.”
Buna göre Vakfımız Sağlık Birimlerinin, Vakıf iştirakçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir tarihine kadar faaliyetlerini sürdürebilmeleri imkanı hasıl olmuştur.

Böylece, söz konusu Yönetmeliğin ilk defa yayınlandığı 27/05/2012 tarihi öncesindeki duruma geri dönülmüş olmakla, Sağlık Birimlerinden istifade edebilecek emeklilerimize önce bir hak kaybettirilip sonra buldurulmuştur. 
 
Dernek Genel Merkezi
 
8.05.2015

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve etkinliklerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

Genel Merkez Telefon 0212 272 89 89 - 0212 216 82 05
Genel Merkez Adres Büyükdere Caddesi No. 24 Hukukçular Sitesi Kat 3 Daire 35 Mecidiyeköy / İstanbul
Derneğimizden Bilgi Alabilirsiniz info@ykbemeklileridernegi.org
© Her Hakkı Saklıdır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği