YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

DUYURULAR

46.KURULUŞ YILINDAYIZ, GURURLUYUZ…

BAYRAM İKRAMİYESİNDE SON DURUM

Çok Değerli YKB Emeklimiz, Üyelerimiz ve Dostlarımız;

BAYRAM İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ SON DURUM

Bayram İkramiyesi ile ilgili olarak başlatılan hukuki süreçte 2.6.2020 günü İş Mahkemesinde duruşma günü verilmişti.
Mahkeme daha önceki celsede Bayram ikramiyesi ödenip ödenmediğine dair muhatap kurumlardan yazılı açıklama istemişti , ancak muhatap kurumlardan yazılı açıklama gelmemesi üzerine 21.05.2020 günü HSK kararı uyarınca re'sen gıyabımızda celse açılmış ve duruşma 22.09.2020 tarihine ertelenmiştir. 22/09/2020 tarihli Dava duruşmasında ise Hakim,

Dosyanın incelemeye alınmasına ve Duruşmanın 06/10/2020 tarihine ertelenmesine Karar vermiştir. Dava dosyasının incelenmesi sonucu Davanın 06/10/2020 tarihinde Karara bağlanması beklenmektedir.

Özel Banka Emeklilerine de  Bayram ikramiyesi ödenmesi gerektiği ile ilgili iSTANBUL 36. İş Mahkemesinde açılan dava Karara bağlanmış olup, Emeklilerine dini  Bayramlarda İkramiye ödemesinin,  Yapı Kredi Bankası Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı tarafından yapılması, 2 haftalık süre içinde İstinaf yolu açık olmak üzere ve gerekçeli karar henüz açıklanmamış olarak hükme bağlanmıştır. 

 

BAYRAM İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ HANGİ AŞAMALARDAN BUGÜNE GELDİK :

BANKA VE SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ÖZEL SANDIK EMEKLİLERİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ
(SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bu sandıklardan 80 bini aşkın emekli aylık alıyor. Aileleriyle birlikte bu sayı 300 bin kişiyi buluyor. Ülkemiz sosyal güvenlik yapılanmasında; çoğunluğunu banka-sigorta şirketlerinin ‘vakıf’ şeklinde kurduğu 17 adet özel emekli sandığı bulunmaktadır.
📌ADALETSİZLİK OLDU
SGK dışındaki özel sandıklara prim ödeyerek emekli olan 80 bini aşan kişi yasa kapsamına girmediği için bayram ikramiyesinden yararlanamıyor. Bu emekliler çalışırken primlerini özel sandıklara ödediği için maaşlarını SGK'dan değil, kendi özel sandıklarından alıyorlar.
Özel Sandık Emeklisi yine bayramı ikramiyeden yoksun kalmaktadır.
Geçen yıl ilk bayramda bazı özel sandıklar (Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası verdi, Akbank hiç vermedi) 1.000 TL bayram ikramiyesi verdi.Ancak Özel Sandık Vakıfları iktidarın açıklamasına dayanarak verdikleri bu bayram ikramiyelerinin SGK. veya Hazine yerine kendi bütçelerinden çıkacağını anladıktan sonra ikramiye vermekten vazgeçtiler.
5510 sayılı kanun’ un ek 18. maddesi bayram ikramiyesi ile ilgili yasal düzenlemeler bu kanun ve ilgili mevzuatın SGK’ca Gelir ve aylık ödemesi yapılanlar için öngörülüyor özel emekli sandıkları her ne kadar 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’inci Maddesine göre faaliyet gösterseler de Sandık Emeklileri’nin aylıkları SGK. tarafından ödenmediğinden bayram ikramiyesinden yararlanamıyorlar.
İkramiye ödemelerini SGK. kendi bütçesinden karşılamıyor.SGK.tarafından yapılan ikramiye ödemelerine ilişkin tutar hazine tarafından SGK’ya ödeniyor yani hazineden karşılanıyor.
📌HAZİNEYE SORDUK :
Özel Sandık Emeklilerine ikramiye ödemesi yapılıp yapılmayacağı konusunda 2018 ve 2019 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazineye yapılan başvurulardan sonuç çıkmadı.
Başvurulara Sosyal Güvenlik Kurumu “ikramiye konusu her sandığın kendi kararına bağlı bir konu mali durumu iyi olan sandık ödeyebilir. Biz ödeyin ya da ödemeyin diye talimat veremeyiz.” Derken, Hazine ise “Hazine’nin emeklilere aylık ya da ikramiye ödemek gibi bir yükümlülüğü yok.” Cevabını verdi.
📌YASAL GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ :
Sosyal Güvenlik Kurumu Yasayla kalıcı hale getirilen yıllık 2 bin liralık ‘bayram ikramiyesi’ sadece SGK'dan aylık alan yaklaşık 12 milyon emekliyi kapsıyor. Yasaya göre çalışırken SGK'ya prim ödeyerek emekliliğe hak kazanan bu emeklilerin bayram ikramiyeleri Hazine'den ödeniyor.
📌SANDIKLARIN KURULUŞ KANUNU VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER :
Bu sandıkların kuruluş ve faaliyet esasları da, 506 sayılı Kanun’un halen yürürlükte olan geçici 20’nci maddesi ile düzenlenmiştir.
Bu maddenin birinci fıkra (b) bendi, “özel emekli sandıklarının kendi mensuplarına, en az bu kanunda belirtilen sosyal yardımları sağlaması” amir hükmünü içermektedir. Aynı maddenin 13 Şubat 2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun 53’üncü maddesi ile değişik ek fıkrası, ‘Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, “yardımların sağlanması ve bağlanması yönünden alt sınırın belirlenmesinde muadil miktar karşılaştırması esas alınır” amir hükmünü içermektedir.
Ayrıca Devletimizin ILO ile imzaladığı (taraf olduğu) 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi’nin 4’üncü maddesinin ilk bendi, ‘Yardımlardan yararlanma bakımından eşit muamele, ikamet şartına bağlı olmaksızın sağlanır’ bağlayıcı hükmünü içermektedir.
Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerde yer alan bu ‘sosyal yardımlarda eşitlik’ ilkesine rağmen, ülkemizde dini bayramlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendi mensuplarına ödenen 1.000,00 TL bayram ikramiyesi yardımı, özel emekli sandıkları tarafından sandık mensuplarına hiçbir yasal gerekçe gösterilmeksizin ödenmemektedir.
📌GÖREV İKTİDARA DÜŞÜYOR :
Burada görev iktidara düşüyor. Çünkü; öncelikle SGK.bayram ikramiyesini kendi kasasından ödemiyor.
Bunu Hükümet Maliye Hazinesinden SGK.’ya ödüyor.SGK.’da kendisinden maaş alan emeklilere ödenmesinde sadece aracılık yapıyor.Yani primlerden ödenmiyor, vatandaşın vergisinden ödeniyor.Hazine ödediği için Anayasa’nın 10’unca Maddesinde yer alan ‘kanun önünde eşitlik ilkesi’ akla geliyor.
Özel emekli sandıkları 506 sayılı kanun geçici 20. maddesine göre kurulu sandıklar bu madde kapsamında faaliyet gösteriyorlar ve mensuplarına en az 506 sayılı kanun da belirtilen yardımları sağlamaları gerekiyor. Bu sandıkların 2011 yılına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi gerekiyordu önce çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemelerle sandıkların devri sürekli ertelendi. Son olarak devir tarihini belirleme yetkisi Bakanlar kuruluna yani cumhurbaşkanına verildi ve devir belirsiz bir tarihe ertelendi. Devir gerçekleşmiş olsaydı şimdi bu konu tartışılıyor olmayacaktı. Özel sandık emeklilerine de ikramiye ödenecekti.
SGK emeklileriyle eşit haklara sahipler, ancak ikramiyede farklılık var. Bu eşitlik ilkesine aykırı;
Anayasanın ‘eşitlik ilkesi’nin ihlali nedeniyle özel sandık emeklilerinin de bayram ikramiyesi alma haklarının mücadelesi için dava yoluna gidilmiştir.
Başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Çalışma Bakanlığı İletişim Merkezi, ALO-170 uygulaması olmak üzere konu ile ilgili çeşitli devlet yönetimi kademelerine yapılan binlerce başvuruya ise ‘Bizimle ilgisi yok, sandığınıza başvurun’ şeklinde, insanı hayrete düşüren yanıtlar alınmaktadır.
Şimdi düzenleme öncesi tüm emeklilere dini bayramlarda ikramiye verileceğini açıklayan Hükumetin Özel Sandık Emeklilerine de ikramiye ödenmesini sağlayacak düzenlemeleri yapıp mağduriyet ve ayrımcılığa son vermesi gerekiyor.
Anayasa’nın 10’uncu maddesinde yer bulan “kanun önünde eşitlik ilkesi” nin ihlali uluslararası sözleşmeler ve İLO Anayasası’sının ‘sosyal yardımlarda eşitlik’ ilkesi TC.Devletinin ILO ile imzaladığı (taraf olduğu) 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi’nin 4’üncü maddesinin ilk bendi, ‘Yardımlardan yararlanma bakımından eşit muamele, ikamet şartına bağlı olmaksızın sağlanır’ bağlayıcı hükmünü içermektedir.

Dernek Merkezimiz ve Şubelerimiz ile birlikte hak arama mücadelesine önce dialog ile yola çıktık.Muhtelif zamanlarda basın toplantısı ve TV açıklamaları ,gazetelere röportajlar verildi.Ankara Şb.Bşk TBMM de grubu bulanan tüm partiler ile direkt temasa geçip randevu alıp konuyu dile getirdik.CHP ve İyi Parti ve MHP bu konuda meclise ilgili kanunun değişmesi yönünde kanun teklifi verdiler ama hiç birisi meclis gündemine bile gelmedi.
Şu anda İş Bankası, Akbank ve YKB dernek üyeleri aracılığı ile eşitlik ilkesine aykırı olarak çıkan yasada tüm emeklileri kapsayacak şekilde Bayram İkramiyesi verilmesi yönünde hukuk mücadelemiz devam etmektedir.Özel Banka Emeklileri Platforma üye olan dernek yöneticilerimiz de çeşitli toplantılar, Gazetelere röportajlar, basın bildirisi ,TV de açıklamalar basın bildirileri ile mücadelemize hep destek oldular.Kimi arkadaşlarımız açık alanlarda miting düzenlemek EYT li gruplarla birlikte mitinglere katılarak sesimizi duyurmaya ve kamuoyu yaratmaya büyük gayret göstermişlerdir.Ana akım medyada maalesef sesimiz hiç yankı bulmadı...

HAKLIYIZ GÜÇLÜYÜZ...
HAKLI MÜCADELEMİZDE BİZE DESTEK OLAN TÜM EMEKLİ ARKADAŞLARIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDER,
Bundan sonraki süreci ve güncel gelişmeleri en kısa sürede sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.

Sağlıklı , Mutulu günler dileriz.
Saygılarımızla,
YKB Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği
Y.K.

Daha Önceki yazı ve paylaşımlarımız tarih sırasında aşğıda verilmiştir:
Facebook : YKB Emeklileri ,Yapı ve Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği sayfalarımızda yapılan çalışma ve basın bildirileri, gazete makalelerini aşağıda bilginize özetledik.
12.06.2018 , 19.08.2018 , 26.09.2018 ,9.5.2019 ,29.05.2019, 29.07.2019 ,3.8.2019 ,6.8.2019 ,7.9.2019 ,10.03.2020 ,22.03.2020 ve 24.04.2020

9.10.2020
Diğer Duyuru Başlıkları
YKB,Akbank, Şekerbank Banka Emeklileri 19.06.2022 BAYRAM İKRAMİYESİ İSTİNAF DURUMU SON GELİŞMELER 9.06.2022 2022 YILININ 5 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 18.05.2022 BAYRAM İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DİLEKÇE VERİLMESİ 20.04.2022 ACIBADEM SAĞLIK KURUMU İLE YAPILAN ANLAŞMA 14.04.2022 BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN DUYURU 20.03.2022 Ödenmeyen Bayram İkramiyesi hakkında Yargıtay Kararı 22.02.2022 Ocak 2022 Emekli Aylıkları Zammı 5.01.2022 2021 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı 29.12.2021 Emekli Bankacı Dernekleri Platformu 24.22.2021 tarihli duyurusu 25.12.2021 EMEKLİ BANKACILAR PLATFORMU ALINAN KARARLAR 23.12.2021 DOLANDIRICILIK TEŞEBBÜSÜ DUYURUSU 19.10.2021 SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI HK. 7.07.2021 BAYRAM İKRAMİYESİ ALAMAYAN BANKA EMEKLİLERİ BASIN BÜLTENİ DUYURUSU 26.04.2021 #Bayramikramiyemiziistiyoruz 18.04.2021 BAYRAM İKRAMİYESİ İSTİNAF BAŞVURULARI HK. 13.03.2021 EMEKLİLERİMİZE UYGULANACAK BANKA GİDERLERİ MUAFİYETLERİ SİRKÜLERİ 4.12.2020 FAALİYETLERİMİZİN GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DURDURULMASI HK. 4.12.2020 6.10.2020 Tarihli Bayram İkramiyesi için açılan dava sonucu 6.10.2020 EMEKLİ VAKFIMIZIN 14.7.2020 TARİHLİ DUYURUSU 14.07.2020 ÜYELERİMİZE, EMEKLİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU 28.06.2020 SOSYAL MEDYA MESAJLARI HK 29.05.2020 VAKIF SENEDİ 27.ve 60.Madde değişimi Hk 28.05.2020 2020 YKB EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ HK. 7.05.2020 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Şubelerimiz kapalı 18.03.2020 Corona Virüs 14.03.2020 29.11.2019 25.yıl plaket töreni 29.11.2019 KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ANLAŞMASI 25.09.2019 SAĞLIK İŞLERİ HK.VAKIF DUYURUSU: 26.07.2019 ANTALYA TEMSİLCİLİĞİMİZ AÇILDI. 7.03.2019 25/12/2018 Sosyal Medya Duyurusu 25.12.2018 2000 Yılı sonrası Emeklilerinin Maaş İntibakı umudu kalmadı... 22.12.2018 Vakıf Mensuplarının SGK’ya devri 22.12.2018 YKB Acıbadem Huzurevi Yeniyıl ziyareti 19.12.2018 Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi başvuru 22.10.2018 BAYRAM İKRAMİYELERİ 8.10.2018 Bayram ikramiyesi ödemesi hakkında duyurumuz 19.08.2018 GÜN İSİMLERİNİN ANLAMLARI 9.01.2017 DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU KİTABI 15.12.2015 Yapı Kredi Bankası Emeklileri Anlaşmalı Sağlık Kurumları 6.11.2015 KOÇ AİLEM KARTI’nı tüm emekliler kullanabilecek 11.09.2015 Değerli Yapı Kredili arkadaşlarım; Değerli Emeklilerimiz; 9.09.2015 Genel sağlık sigortası açısından bakmakla yükümlü olunan kişiler 15.05.2015 Tüketicinin korunması hakkındaki 6502 sayılı kanun uygulaması 10.05.2015

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve etkinliklerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

Genel Merkez Telefon 0212 272 89 89 - 0212 216 82 05
Genel Merkez Adres Büyükdere Caddesi No. 24 Hukukçular Sitesi Kat 3 Daire 35 Mecidiyeköy / İstanbul
Derneğimizden Bilgi Alabilirsiniz info@ykbemeklileridernegi.org
© Her Hakkı Saklıdır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği